Sayın Üyemiz,

Günümüz ekonomi dünyasında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kümelenme ve kümelenme politikalarına ilişkin sürekli ve büyük bir ilgi söz konusudur. Kümelenme politikaları Küresel anlamda küme üyesi firmaların rekabet gücünün arttırılması noktasında önemli bir işlev görmektedir. Başarılı kümelerde verimlilik, yenilikçiliği, rekabet gücü ve istihdam anlamında oldukça önemli gelişmeler elde edilmiştir. Kümelenme politikalarının sağladığı katkı nedeniyle bugün birçok ülke tarafından ulusal veya bölgesel küme destek programları uygulanmaktadır.

 

Ülkemizde belirli başarılı kümelenme projeleri bulunmakla beraber bölgemizde bu anlamda başarılı olmuş çalışmalardan bahsetmek mümkün değildir. Adana çevre illeriyle birlikte bölgesel anlamda önemli avantajlara ve potansiyeline sahip olması nedeniyle Ülkemiz coğrafyası içinde Marmara’ya alternatif olabilecek ender üretim bölgelerinden biridir. Bu potansiyelin doğru ve etkin strateji ve politikalarla desteklenmesi durumunda sadece ilimiz ve bölgemiz değil Türkiye olarak önemli kazanımlar elde edilebilecektir.

 

Bu anlamda bölgemize ve firmalarımıza katkı sağlayacağı düşüncesiyle kümelenme politikalarının ve stratejilerinin daha detaylı şekilde anlaşılması amacıyla kümelenme konusunda önemli çalışmaları bulunan Doc. Dr. İ.Hakkı ERASLAN’ın sunumuyla 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 16:00’da Odamız ev sahipliğinde, “Örneklerle Kümelenme Stratejileri ve Kümelenme Yapılarının Ulusal, Bölgesel, Sektörel ve Firma Düzeyinde Etkileri” konulu bir sunum gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantıyı teşriflerinizi dileriz.

Saygılarımızla,

 

Bora KOCAMAN

Genel Sekreter

 


Yer:Adana Sanayi Odası Harita
Tarih:26.4.2017
Saat:16:00 - 17:30